Gezondheidscentrum Emmahof
Hoflaan 43
3134 AC Vlaardingen
06 44 999 285

Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2012 zijn er veranderingen te verwachten in de vergoeding die zorgverzekeraars aanhouden voor de diëtetiek. Om te weten wat u wel of niet vergoed krijgt, neemt u contact op met uw verzekeraar of raadpleeg uw polisvoorwaarden van het betreffende jaar.

Tarieven niet-gecontracteerde zorg* per consult:

Voor niet nagekomen consulten wordt de helft van het consultbedrag in rekening gebracht.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

Verhindering

Consulten die niet eerder dan 24 uur van te voren geannuleerd zijn, kunnen bij u in rekening gebracht worden. De rekening bedraagt de helft van het consultbedrag per consult.